Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Badania i rozwój

Cele strategiczne w zakresie badań innowacji i rozwoju w Grupie CIECH

Działania Centrum Badawczo-Rozwojowego Grupy CIECH są ściśle powiązane z celami Spółki dotyczącymi ochrony środowiska. Placówka współpracuje z uczelniami wyższymi oraz ekspertami z dziedziny polityki innowacji i rozwoju, a część realizowanych projektów współfinansowana jest z funduszy Unii Europejskiej, a także krajowych i regionalnych funduszy pomocowych.

Priorytetem w zakresie badań i rozwoju jest opracowywanie produktów o jeszcze wyższej jakości odpowiadających potrzebom naszych klientów z jednoczesną optymalizacją kosztów produkcji. Poświęcamy wiele uwagi trendom ekologicznym i rozwiązaniom prośrodowiskowym, a w szczególności koncepcji gospodarki obiegu zamkniętego (circular economy).

Realizujemy obecnie ponad 70 projektów badawczo-rozwojowych podzielonych na obszary: AGRO, żywice oraz soda i sól.

 

Zgodnie z obraną przez nas strategią szukamy innowacyjnych rozwiązań pozwalających na:

  • Rozbudowę i ciągłą optymalizację portfela produktowego w poszczególnych obszarach biznesowych poprzez wprowadzanie nowych produktów bądź modyfikacje istniejących
  • Poprawę efektywności procesów produkcyjnych
  • Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych
  • Zmniejszenie całkowitego poziomu zużycia węgla
  • Optymalizacje wykorzystania energii
  • Zwiększenie wydajności energetycznej
  • Zagospodarowanie odpadów w kierunku produktów użytecznych.

 

 


Współpracujące instytuty badawcze oraz uczelnie wyższe:

 • Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”
 • Instytut Nawozów Sztucznych
 • Instytut Przemysłu Organicznego
 • Instytut Chemii Przemysłowej
 • Politechnika Warszawska
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
 • Politechnika Wrocławska
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Politechnika Rzeszowska
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Do góry