Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Relacje z klientami

Nasze podejście do zapewniania satysfakcji klienta

Dokumentami regulującymi kwestie relacji z klientami w Grupie CIECH są:

 • Kodeks Postępowania Grupy CIECH
 • Polityka handlowa w Grupie CIECH
 • Procedury i instrukcje Zintegrowanego Systemu Zarządzania, regulujące w każdej ze Spółek Grupy proces zarządzania reklamacjami w odniesieniu do dostarczanych klientom produktów oraz proces zarządzania dostawami niezgodnymi w odniesieniu do surowców, półproduktów i opakowań

Wybrane inicjatywy w ramach komunikacji marketingowej Grupy CIECH w 2017 roku:

 • Opracowanie strategii soli spożywczych oraz opracowanie nowego brandingu
 • Intensyfikacja działań w obszarze marketingu relacji – szereg inicjatyw budujących i wzmacniających relacje z głównymi klientami Grupy CIECH (Key Account Relations Development Program w obrębie segmentu sodowego)
 • Opracowanie nowych koncepcji materiałów wspierających sprzedaż oraz ich wdrożenie
 • Przeprowadzenie szeregu badań rynkowych pod kątem rozwoju sprzedaży obecnych produktów Grupy oraz rozwoju aktualnej oferty produktowej, poszukiwanie nowych kanałów sprzedaży oraz nowych rynków zbytu
 • Opracowanie nowej segmentacji w obrębie kilku grup produktowych Grupy
 • Rozwój sieci dystrybucji
 • Rozwój działań w kanale tzw. nowych mediów
 • Kampanie reklamowe promujące marki z portfolio Grupy CIECH
 • Programy lojalnościowe
Do góry