Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Relacje z pracownikami

Bezpieczeństwo pracowników

Wybrane inicjatywy z zakresu bezpieczeństwa podejmowane w Grupie CIECH

InicjatywaSzczegóły
System zgłaszania wypadków, zagrożeń i zdarzeń potencjalnie wypadkowych (ZPW) oraz wdrażanie działań korygujących i zapobiegawczychW każdym z zakładów produkcyjnych, w celu zapobiegania wypadkom przy pracy
KPI na każdym szczeblu orgaznizacjiOkreślenie mierzalnych celów w obrzasze BHP na każdym szczeblu organizacji - od 2018 roku
Standardy realizacji prac w terenie Zakładów ProdukcyjnychObowiązujące wykonawców i podwykonawców na terenie zakładów produkcyjnych, w celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa
Konferencje BHP (z udziałem przedstawicieli organów kontrolnych m.in. PIP, PPIS, PINB, UDT)Co roku w jednym z zakładów produkcyjnych (skierowane głównie do kadry kierowniczej Spółki oraz firm współpracujących)
Dni bezpieczeństwa (m.in. z udziałem służb ratowniczych oraz dostawców odzieży roboczej i ochronnej oraz środków ochrony indywidualnej)Co roku w jednym z zakładów produkcyjnych (skierowane głównie pracowników produkcyjnych i ich rodzin)
Szkolenia specjalistyczneSkierowane zarówno do kadry kierowniczej, jak i pracowników produkcyjnych (m.in. z odpowiedzialności osób kierujących pracownikami, bezpiecznej pracy na wysokości, ryzyka zawodowego oraz stosowania środków ochrony indywidualnej)
Przeglądy BHP (w tym rejestrowanie zagrożeń i nadzór nad realizacją zleceń) W każdym z zakładów produkcyjnych, w celu poprawy warunków panujących w środowisku pracy oraz eliminowania zagrożeń
System nagradzania pracowników w obszarze BHPDocelowo w każdym z zakładów produkcyjnych, w celu aktywizacji pracowników do zgłaszania i eliminowania zagrożeń w środowisku pracy

Wsparcie i benefity

Model kompetencji w CIECH

Realizowane programy rozwojowe dla pracowników:

  • Ambasador CIECH
  • Akademia Menedżera
  • Program Pigułki Wiedzy
  • Akademia Zarządzania Różnorodnością
  • Trener Wewnętrzny

Akademia Menedżera

Program Akademia Menedżera, nad którym pracę rozpoczęliśmy w 2017 roku, ma na celu wzmocnienie wdrożonych kompetencji menedżerskich w obszarze motywowania, budowania zaangażowania, zarządzania zespołem i zarządzania zmianą. Program dedykowany jest wszystkim osobom zarządzającym zespołami.

Akademia Zarządzania Różnorodnością

Akademia została przygotowana w odpowiedzi na następujące wyzwania: budowanie zaangażowania, pozyskiwanie kandydatów, przygotowanie sukcesorów, dzielenie się doświadczeniem oraz podnoszenie kompetencji w zespołach. We współpracy z menedżerami wybrano 56 pracowników, którzy zostali przygotowani do przejęcia zadań od osób odchodzących na emeryturę w latach 2017-2022. Dla każdego pracownika został zdefiniowany indywidualny plan rozwoju uwzględniający wiedzę i kompetencje potrzebne na nowym stanowisku. W zakresie Akademii opracowano także program praktyk zawodowych, w ramach którego po zakończeniu trzyletniego cyklu nauki organizacja będzie miała możliwość pozyskania z każdym rokiem 15 przeszkolonych młodych pracowników, przygotowanych do objęcia stanowisk produkcyjnych.

Do góry