Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Wpływ na otoczenie społeczne

Wspieramy lokalne społeczności

Priorytetem działań w zakresie naszych relacji z otoczeniem jest zapewnienie stałego i równego dostępu do informacji o Grupie CIECH dla wszystkich naszych interesariuszy:

Z każdą z grup interesariuszy CIECH prowadzi komunikację, wykorzystując różne kanały dotarcia jak np. spotkania, strona internetowa, raporty giełdowe, konferencje, briefingi, komunikaty prasowe itd. Szczegółowa informacja na temat metod komunikacji z kluczowymi partnerami dostępna jest w Raporcie Niefinansowym za 2017 rok 

Relacje z inwestorami w Grupie CIECH

Prowadzimy szereg działań z zakresu relacji inwestorskich (RI), których celem jest zapewnienie równego i rzetelnego dostępu do informacji o Grupie wszystkim interesariuszom giełdowym. To niezwykle ważny obszar dla Grupy, która przykłada szczególną uwagę do przejrzystości i otwartości w sferze komunikacji z rynkiem kapitałowym. Podstawowym źródłem wiedzy dla inwestorów jest zakładka " relacje inwestorskie".

Wsparcie kultury, sportu i społeczności lokalnych

Staramy się być dobrym sąsiadem i wspierać inicjatywy lokalne w środowiskach, w których działamy, poprzez współpracę przy organizacji imprez sportowych i kulturalnych oraz programów edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska.

Nasze zaangażowanie społeczne reguluje Regulamin prowadzenia działalności w zakresie sponsoringu i darowizn w Grupie CIECH.

W 2017 roku wszystkie spółki w ramach Grupy CIECH wydały łącznie około 300 tysięcy złotych na wsparcie inicjatyw lokalnych.


 

Kluczowe projekty:

  • Kolekcja prac Magdaleny Abakanowicz zobacz więcej
  • Międzynarodowy Festiwal Chopinowski W 2017 roku Grupa CIECH była jednym z partnerów Festiwalu Chopinowskiego w Dusznikach Zdroju. 72. Międzynarodowy Festiwal Chopinowski to najstarszy na świecie nieprzerwanie działający festiwal pianistyczny. Na festiwalu każdego roku występują najwybitniejsi pianiści, laureaci prestiżowych konkursów
  • Inicjatywy w spółkach zagranicznych Spółka CIECH Soda Deutschland, wraz z innymi lokalnymi sponsorami, dofinansowała rozbudowę ekspozycji w Muzeum Miasta i Górnictwa w Stassfurcie oraz wsparła finansowo grupę artystyczną Juventa. 14- osobowy zespół -składający się z dzieci i młodzieży w wieku od 9 do 14 lat - działa przy zamku w Hohenerxleben. CIECH Soda Romania od lat wspiera edukację dzieci z domu dziecka „Casa Pinochio”, znajdującego się nieopodal rumuńskich zakładów Grupy
  • Turniej tenisowy Poznań Open CIECH S.A. po raz drugi został Partnerem Głównym „Międzynarodowego Turnieju Tenisowego Poznań Open”, rozgrywanego w ramach cyklu światowych zawodów „ATP Challenger Tour”
  • Charity golf tournament by CIECH CIECH S.A. został Partnerem Tytularnym rozgrywanego w lipcu 2017 roku, w Trzaskowie (k. Poznania), charytatywnego turnieju golfowego. Celem wydarzenia była zbiórka środków dla Fundacji Nasze Serce, wspierającej dzieci ze szczególnie złożonymi i trudnymi do leczenia wadami serca
  • Mistrzostwa Polski Dzieci z Domów Dziecka W 2017 roku po raz czwarty CIECH S.A. wsparł organizację Mistrzostw Polski Dzieci z Domów Dziecka w Piłce Nożnej. W Mistrzostwach wzięło udział 400 młodych zawodników z 40 domów dziecka. Więcej informacji na temat społecznego zaangażowania Grupy CIECH prezentuje Raport Niefinansowy za 2017 rok
Do góry