Ciech

Szukaj
WCAG A A A

CIECH Sarzyna

 

Zlokalizowana w województwie podkarpackim CIECH Sarzyna (dawniej Zakłady Chemiczne Organika-Sarzyna) jest jedną z kluczowych spółek Grupy CIECH i filarem jej segmentu organicznego. Korzenie firmy sięgają 1937 roku.

CIECH Sarzyna specjalizuje się w produkcji środków ochrony roślin (AGRO). Pełen asortyment wyrobów obejmuje ponad 1000 pozycji i ich pochodnych.

Do najbardziej znanych znaków handlowych należą marki z segmentu AGRO: Chwastox oraz Agrosar.

Firma, poza europejskimi, obsługuje także rynki w Azji i Australii.

Oferta

Obsługiwane segmenty rynku

 • Przemysł chemiczny
 • Przemysł elektroniczny
 • Budownictwo
 • Rolnictwo i ogrodnictwo

Kontakt

CIECH Sarzyna

ul. Chemików 1
37-310 Nowa Sarzyna

DZIAŁ SPRZEDAŻY

tel. (17) 24 07 503
faks (17) 24 07 292


NIP: ​8160001828​​
​KRS: ​0000103271​
​​​REGON: 000042352​
Numer Rejestrowy BDO: 000025132


Władze spółki

 • Wojciech Babski

  Członek Zarządu

 • Grzegorz Gilewicz

  Członek Zarządu

 • Wojciech Stramski

  Przewodniczący Rady Nadzorczej

 • Jakub Frąckowiak

  Członek Rady Nadzorczej

 • Rafał Czubiński

  Członek Rady Nadzorczej

 • Andreas Golombek

  Członek Rady Nadzorczej

Certyfikaty

Informacje o OSD

CIECH Sarzyna Spółka Akcyjna, posiadając  koncesję na dystrybucję energii elektrycznej nr PEE/227/683/W/1/2/2001/AS z dnia 14.02.2001 roku oraz zmianą, decyzją  nr DEE/227A/W/OKR/2006/JP z dnia 3 stycznia 2006 oraz następną zmianą, decyzją nr DEE/227-ZTO/683/W/OKR/2009WS z dnia 4 września 2009 roku, zmianą nr DEE/227-ZTO-A/683/W/OKR/2015/UJN z dnia 30 kwietnia 2015 roku, prowadzi działalność w zakresie świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej. 

Zgodnie z decyzją nr DPE-4711-106(7)/2011/683/ŁG z dnia 10 maja 2011roku i zmianą DRE-4711-13(3)/2015/683/DSł z dnia 28 maja 2015 roku Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, CIECH Sarzyna  została wyznaczona na pełnienie funkcji operatora sytemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego od dnia 01.09.2011roku. Pełnienie funkcji jest ograniczone na majątku dystrybucyjnym wskazanym w koncesji na dystrybucję energii elektrycznej.

 • Informacje ogólne – pobierz plik
 • Zestawienie informacji dotyczących podmiotów ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV zgodnie z art. 7 ust. 81 pkt.1. Ustawy Prawo Energetyczne – pobierz plik
 • Wielkości dostępnej mocy przyłączeniowej dla źródeł przyłączonych do sieci elektroenergetycznej o napięciu wyższym niż 1 kV zgodnie z art. 7 ust. 81 pkt. 2 Ustawy Prawo Energetyczne - pobierz plik
 • Wskaźniki jakościowe Ciech Sarzyna S.A. zgodnie z § 41 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dn. 4 maja 2007 w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego - pobierz plik
 • Sprzedawca zobowiązany – przedsiębiorstwo energetyczne CIECH Sarzyna S.A. z siedzibą w Nowej Sarzynie  jako OSD na podstawie Decyzji Prezesa URE nr DZO.WKP.492.30.56.2018.MPo1 z dnia 26 października 2018r. został wyznaczony z urzędu na okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. sprzedawcą zobowiązanym na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego.
 • Lista sprzedawców energii elektrycznej - pobierz plik
 • Struktura paliwpobierz plik


Druki


IRiESD


Aktualizacja IRiESD

 • Komunikat w sprawie procesu konsultacji – pobierz plik
 • Projekt Karty Aktualizacji nr 1/2019 – pobierz plik
 • Formularz zgłoszeniowy uwag – pobierz plik
 • Komunikat w sprawie procesu konsultacji Karty Aktualizacji nr 2/2019 - pobierz plik
 • Projekt Karty Aktualizacji nr 2/2019 - pobierz plik
 • Formularz zgłoszeniowy uwag do Karty Aktualizacji nr 2/2019 - pobierz plik


Umowy


Taryfy

 • Taryfa dla dystrybucji energii elektrycznej – pobierz plik

Informacja o systemie bezpieczeństwa

Administrator danych CIECH Sarzyna S.A. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem e-mail IOD@ciechgroup.com lub pisemnie: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Agnieszka Świerczyńska, ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna.

Do góry