Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Dywidenda

Informacje dot. wypłaconej dywidendy w ostatnich latach

Dywidenda 2017

W dniu 22 czerwca 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. podjęło uchwałę o podziale zysku netto CIECH S.A. za 2017 r. w wysokości 243,9 mln zł i przeniesieniu kwoty 151,3 mln zł z utworzonych z zysku kapitałów zapasowych z poprzednich lat, celem wypłaty do akcjonariuszy spółki. Postanowiono łącznie przeznaczyć 395,2 mln zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Dzień dywidendy został ustalony na 2 lipca 2018 r., a dzień wypłaty dywidendy na 31 sierpnia 2018 r.

Dywidenda przypadająca na jedną akcję: 7,50 zł.

 

Dywidenda 2015

W dniu 16 czerwca 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o podziale zysku netto CIECH S.A. i postanowiło 150 mln zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Dzień dywidendy został ustalony na 30 czerwca 2016 r., a dzień wypłaty dywidendy na 16 sierpnia 2016 r.

Dywidenda przypadająca na jedną akcję: 2,85 zł.

 

Dywidenda 2013

W dniu 23 maja 2014 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę i podziale zysku netto CIECH S.A. i postanowiło 59,6 mln zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Dzień dywidendy został ustalony na 29 maja 2014 r., a termin wypłaty dywidendy na 28 listopada 2014 r.

Dywidenda przypadająca na jedną akcję: 1,13 zł.

 

Do góry