Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Kalendarium

Wydarzenia CIECH S.A.

2020

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Skonsolidowany raport roczny za rok 2019

Jednostkowy raport roczny za rok 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Skonsolidowany raport za I kwartał 2020 roku

Skonsolidowany raport za I półrocze 2020 roku

Skonsolidowany raport za III kwartały 2020 roku

2019

Skonsolidowany raport roczny za rok 2018 rok

Jednostkowy raport roczny za rok 2018 rok

Skonsolidowany raport za I kwartał 2019 roku

Skonsolidowany raport za I półrocze 2019 roku

Skonsolidowany raport za III kwartał 2019 roku

2018

Skonsolidowany raport roczny za rok 2017

Jednostkowy raport roczny za rok 2017

Skonsolidowany i rozszerzony raport za I kwartał 2018 roku

Skonsolidowany i rozszerzony raport za I półrocze 2018 roku

Skonsolidowany i rozszerzony raport za III kwartał 2018 roku

2017

Skonsolidowany raport roczny za rok 2016

Jednostkowy raport roczny za rok 2016

Skonsolidowany i rozszerzony raport za I kwartał 2017 roku

Skonsolidowany i rozszerzony raport za I półrocze 2017 roku

Skonsolidowany i rozszerzony raport za III kwartał 2017 roku

2016

Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za rok 2015

Skonsolidowany raport za I kwartał 2016 roku

Skonsolidowany raport za I półrocze 2016 roku

Skonsolidowany raport za III kwartał 2016 roku

Do góry