Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Rada nadzorcza grupy CIECH

Piotr Augustyniak

Członek Rady Nadzorczej

 

Pełni funkcję członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. od lipca 2014 roku. Jest także Przewodniczącym Komitetu Audytu.


Doświadczenie zawodowe:

Członek rad nadzorczych w następujących spółkach publicznych: Asseco Poland S.A., PZ Cormay S.A. W latach 2013-2014 członek rady nadzorczej Kopex S.A., w latach 2012-2017 członek rady nadzorczej Mercor S.A. Członek rad nadzorczych następujących spółek niepublicznych: Asseco Data Systems S.A. i Asseco International, a.s.

 

W latach 1994-2011 związany z funduszem private equity Enterprise Investors (EI) działającym w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Jako partner EI (2006-2011) odpowiedzialny za monitoring, wprowadzanie spółek na GPW oraz transakcje sprzedaży znaczących pakietów akcji spółek portfela EI na rynku publicznym i prywatnym. Reprezentował EI jako członek rad nadzorczych w następujących spółkach: Polfa Kutno S.A., Energoaparatura S.A., Elektrobudowa S.A., Wizów S.A., Sfinks S.A., CSS S.A., Bauma S.A. , Comp Rzeszów S.A.(obecnie Asseco Poland S.A.), Agros Nova S.A., Teta S.A., Opoczno S.A., AB S.A., Siveco Romania S.A. (Rumunia), STD Donivo a.s. (Słowacja), AVG Technologies N.V. (Holandia). W okresie czerwiec-grudzień 2001 roku był prezesem Zarządu Energoaparatura S.A. W latach 1993-1994 był kierownikiem projektu, a następnie zespołu prywatyzacyjnego w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych. W latach 1992-1993 został zatrudniony jako asystent oficera finansowego w Fundacji Przekształceń Własnościowych przy MPW. W latach 1991-1992 pracował w „New York Times” (Warszawa) jako tłumacz.


Wykształcenie:
Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Filologii Angielskiej i Wydziału Zarządzania. Jest wpisany na listę rekomendowanych kandydatów na profesjonalnych członków rad nadzorczych przez Polski Instytut Dyrektorów.


Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Piotr Augustyniak nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec CIECH S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec CIECH S.A. jako wspólnik spółki jawnej, spółki osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej, bądź jako członek organu w innej konkurencyjnej osobie prawnej. Nie został wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 o KRS.

 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Piotr Augustyniak spełnia kryteria niezależności w rozumieniu Załącznika II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 roku.

Do góry